மனையை தேர்ந்தெடுக்கும் முன் கவனிக்கவேண்டிய முறைகள்


மனையை தேர்ந்தெடுக்கும்போது அதன் சுற்றுச் சூழல்களையும் முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டும். கிழக்குப் பக்கம் பள்ளமாகவும், மேற்கு உயரமாகவும், தெற்கு உயரமாகவும், வடக்கு பள்ளமாகவும், இருக்குமாறு பார்த்து மனைக்கு எதிரில் மரங்களோ, விளக்குத் தூண்களோ இல்லாமலும், தெருக்குத்து இல்லாமலும் (வடகிழக்கு திசையில் வடக்கு, கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தெருக்குத்துக்கள் இருக்கலாம்) ஏற்கனவே பாழடைந்த மனையுடைய இடத்தை வாங்காமலும். பாம்பு புற்று கோயில் தலங்கள், எதிரில் கோயில் உள்ள இடங்களையும், ஏற்கனவே மயானமாயிருந்த (சுடுகாடு) இடமாகவும் இல்லாமல் பார்த்து வாங்க வேண்டும்.
எனவே நாம் வாஸ்து முறையில் வீடு கட்டுவதற்கு முன் அதை கட்டிவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கும் மனையை சர்வ ஜாக்கிரதையாக சிரத்தையுடன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
பெரிய மரம், பெரிய கிணறு முதலியவை மனைக்கு எதிரிலும், அடுத்த மனைக்கு இந்த மனை உள் அடங்கியும் அடுத்தவர் மனையின் உள்நுழைந்து தம் மனைக்கு செல்லும் வழி உடைய மனையும், எதிரில் கோயில், பக்கத்தில் கோயில், பின்புறம் கோயில் உள்ள மனையும். இரண்டு பெரிய மனைகளுக்கு நடுவில் சிறிதாக அமைந்த மனையும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை.
இவ்விதம் படத்தின் படி உள்ள 3 எண் உடைய மனையை வாங்கினால் ‘’நாள் செல்லச்செல்ல பலவித கஷ்டங்களை அடைந்து, 1 ஆம் என் மனைக்காரிடமோ அல்லது 2 எண் மனைக்காரரிடமோ 3 ஆம் எண்ணுடையமனை சென்றடைவதை நான் பல இடங்களில் கண்டுள்ளேன். 3 ஆம் எண் உடையதை போன்ற மனை கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட வேண்டியது அவசியம் ஆகும்.
தீராத வியாதி உடையவர், பைத்தியம் பிடித்தவருடைய மனை, நீண்ட நாட்கள் வீட்டிற்கு வராத வீட்டுத் தலைவனை உடைய இடம், பொது உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்திய இடம், வாய் பேசாதவர், இளம் விதவையர், மந்திரவாதி, வைத்தியன், சாஸ்திரிகள், கோயில் குருக்கள், மற்றும் பாழடைந்த வீடு உள்ள மனை, கோர்ட் ஏலத்தில் வந்த மனை, கோயில் நிலம், விவாகரத்து செய்தவர் மனை, வாரிசு அற்றவர் மனை முதலியவைகள் வாங்காமல் தவிர்க்கவேண்டும்.
செம்மண் பூமி, வெளிர் நிற பூமி, கரு மண், உப்பு மண் முதலியவை வாங்கத் தகுந்தவை. இந்த நான்கு வகை மண் தவிர பிற வாங்கக் கூடாது.
தாமரை மனம், நெல் மனம், தயிர் மனம், தேன் மனம் முதலிய மனம் உடைய நிலங்கள் வாங்கத் தகுந்தவை. இந்த சுவை உடைய, மனம் உடைய நிலங்களை தவிர மற்ற அனைத்து நிலங்களும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை..
இவை தவிர அந்த இடத்தில் உள்ள புவி ஈர்ப்பு சக்தி, காந்த சக்தி, ஈசனின் சக்தி, ஜீவ சக்தி முதலியவற்றையும் நாம் அங்கு சில சோதனைகள் மூலம் அவசியம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் அவைகளைப் பற்றி இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளேன்.
முதலில் தேர்ந்தெடுக்கும் மனையில் ஒரு அடிக்கு ஒர் அடி சதுரமாக சிறு குழி செய்து அதில் இருந்து எடுத்த மண்ணை பத்திரமாக வைத்து அந்த குழியில் முழுவதும் நீர் ஊற்று அதில் ஒர் சிறிய பூவை மிதக்க விட வேண்டும் அந்த பூ கடிகார முள் சுற்றும் திசையில் நகர ஆரம்பித்தால் ஈசனின் அருளும் ஜீவ சக்தியும் அந்த இடத்தில் உண்டு. அதற்கு எதிர் திசையில் சுற்றினால் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய மனை மேலும் அந்த பூவானது வடகிழக்கில் வந்து நின்றால் அந்த மனையை அதிக விலை கொடுத்தாவது வாங்கிவிடலாம்.
மறுநாள் காலை நீர் ஊற்றி பூ வைத்து பார்த்த இடத்திற்குச் சென்று அந்த பள்ளத்தை பார்க்க வேண்டும், நீர் வற்றி நீர் சத்து இல்லாமல் வறண்டிருந்தாலும், அதில் பல வெடிப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் அந்த இடம் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய இடமாகும். அவ்வாறில்லாமல் எந்த வெடிப்பும் இல்லாமல் ஈரம் காயாமல் நீர்ச்சத்துடன் இருந்தால் அந்த இடத்தை நல்ல இடமாக கருத வேண்டும்.
மேலும் அந்தப் பள்ளம் தோண்டும் போது அதில் இருந்து எடுத்த மண்ணை அதே பள்ளத்தில் இட்டு மறுபடி மூடி பார்க்க வேண்டும். அப்படி செய்யும் போது மண் மீதி இருந்தால் இடம் நல்ல இடம். அவ்வாறில்லாமல் பள்ளம் நிரப்புவதற்கு அந்த மண் போதவில்லை என்றால் அந்த இடம் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய இடமாகும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.