தெருகுத்து உடைய மனைகள்


நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல இடங்களில் சாலை சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள வீடுகளில் விநாயகர் சிலை முன்னால் வைக்கப்பட்டிருப்பதை காண்கின்றோம். பொதுவாக அவ்விதம் தெருக்குத்து உள்ள வீடுகளை கண்டு அனைவரும் அச்சமடைகிறனர். சில திசைகளில் ஏற்படும் தெருக்குத்தே நம்மை பாதிக்கின்றது. சில திசைகளில் ஏற்படும் தெருக்குத்து நமது வாழ்க்கையை வளம் பெறச் செய்கின்றது.

இது வரை கட்டிடம் கட்டும் மனையை எவ்விதம் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது பற்றியும் “வாஸ்து சாஸ்திடத்தில்” மனை வாங்குவது குறித்து சொல்லப்பட்டிருப்பதையும் உங்களுக்கு விளக்கமாக தந்துள்ளேன். இதன் படி மனை தேர்ந்தெடுத்து அதில் சாஸ்திரப்படி வீடுகட்டி வாழ்ந்தால் அவர்களது வாழ்க்கை நல்ல முறையில் செல்வச் செழிப்போடு, சிறப்பாக அமையும் என்பது உண்மை. வளமாக வாழும் பலரது இல்லங்கள் இந்தவித நல்ல அமைப்பில் அமைந்து உள்ளதை நான் அனுபவப்பூர்வமாக அறிந்துள்ளேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.