வாஸ்துபடி விடுதிகள் எப்படி இருக்கவேண்டும்


  • அறைகளில் தங்குபவர் தெற்கு அல்லது தென்மேற்கில் தலைவைத்துப் படுக்கும்படி அமைக்க வேண்டு.
  • சாமான்கள் துணிகள் வைக்கும் (அலமாரிகள்) தென்மேற்கில் அமைக்க வேண்டும. தனித்தனி அறைகள் (suits) தென்கிழக்கிலும், வடமேற்கிலும் அமைக்க வேண்டும்.
  • பாத்ரூமில் கண்ணாடி தெற்குச் சுவரில் அமைக்க வேண்டும் . அறையில் உள்ள மேஜையில் வாடிக்கையாளர்கள் வடக்கு, கிழக்குப் பார்த்து அமரும்படி இருக்க வேண்டும்.
  • வரவேற்பாளர்கள் வடக்கு அல்லது கிழக்கு நோக்கி அமர வேண்டும். காத்திருப்பவர்கள் தெற்கு அல்லது மேற்கு நோக்கி அமரும்படி இருக்கைகளை அமைக்க வேண்டும்.
  • ஸ்டோர் ரூம், தெற்கு அல்லது தென்மேற்கில் இருக்க வேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.